ne žemės ūkio veikla

ne žemės ūkio veikla
ne žemės ūkio veikla statusas T sritis kaimo plėtra ryšiai: žiūrėkalternatyvioji veikla šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. Nr. 3D-583 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 138-5689)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • žemės ūkio veikla — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio veiklos subjektas — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir šios produkcijos pardavėjo) arba ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir viešojo subjekto sudaryta sutartis, pagal kurią už… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcija — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produktai, taip pat perdirbamosios pramonės ir kitų įmonių bei individualią žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų perdirbti žemės ūkio produktai ir iš jų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio darbai — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Darbai, apimantys žemės ūkio produktų pirminę gamybą, jos metu gautų produktų pirminį perdirbimą ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės palaikymą. atitikmenys: angl. agricultural labour; …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymo kursai — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Žemės ir miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims mokymo institucijos organizuojami žemės ir miškų ūkio srities kursai pagal Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Žinių perdavimas ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ir miškų ūkio veikla, ir jų įgūdžių lavinimas, organizuojant …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymo programa — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Dokumentas, kuriame nuosekliai išdėstomi teoriniai ir praktiniai mokymo dalykai, reikalingi žemės ir miškų ūkio srities profesinėms žinioms įgyti. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio įmonė — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio politika apibrėžtis Įmonė, kurios pagrindinė veikla yra prekinės žemės ūkio produkcijos gamyba ir paslaugų žemės ūkiui teikimas ir kuri šiai veiklai naudoja žemės ūkio naudmenas. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio valdos valdytojas — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Žemės ūkio arba alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės, nuomos, panaudos teise ar kitais pagrindais valdantis vieną žemės ūkio valdą arba tuo atveju, kai šią… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”